गर्वै देखि नै लुटेको यो भाग्यले रुवायो

काजल खरेल मुसिकोट नगरपालिका ९ ददल्का गुल्मी

मुक्तक

 

गर्वै देखि नै लुटेको यो भाग्यले रुवायो

सिसा सरि फुटेको यो भागयले रुवायो,

अब आउछकि खुसि भन्छु खाडलमै फसिन्छु,

छैटिमा लेख्न छुटेको यो भाग्यले रुवायो।।

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *